יצירת האתר באמצעות בלוקים

“Roses Trémières” by Berthe Morisot
“In the Bois de Boulogne” by Berthe Morisot
"אישה צעירה בסגול בהיר" מאת ברט מוריסוט

הוספת מקבצי בלוקים

מקבצי בלוקים הם קבוצות מעוצבות מראש של בלוקים. כדי להוסיף אחד, בחרו בלחצן הוספת בלוק [+] בסרגל הכלים שבראש העורך. עברו ללשונית מקבצי הבלוקים שמתחת לסרגל החיפוש ובחרו מקבץ.

מסגרו את התמונות

עשרים עשרים ואחת כוללת אפשרויות סגנון לגבולות כחלק מתוכן. כשבלוק תמונה נבחר, פתחו את החלונית "סגנונות" בתוך סרגל הצד של העורך. ובחרו סגנון בלוק "מסגרת" כדי להפעיל אותו.

עמודות חופפות

עשרים עשרים ואחת כוללת גם סגנון של חפיפה עבור בלוקי של עמודות. כשבלוק עמודות נבחר, פתחו את החלונית "סגנונות" בתוך הסרגל הצידי של העורך. ובחרו בסגנון "חפיפה" כדי לנסות אותו.